Ľudové umenie - Rezbárstvo 
Milan Stieranka 
VITAJTE ! 
 
Táto stránka je venovaná ľudovo-umeleckej tvorbe pána Milana Stieranku. Zaoberá sa drevorezbou - výrobou bačovského riadu, drevených plastík, reliéfov a betlehemov.  
 
Rezbárstvo má medzi ľudovými remeslami svoje významné miesto. Drevo bolo v minulosti hlavným a nezastupiteľným materiálom pre zhotovovanie predmetov každodennej potreby: náradia, nábytku, kuchynského riadu, ale aj hudobných nástrojov a vyrezávaných drevených krížov.  
 
Svoje majstrovstvo v rezbárstve uplatňovali aj obyvatelia salašov pri výrobe potrebného bačovského riadu, ako sú črpáky, črpačky, odlieváky, varechy, formy na oštiepky, formy na syr, atď. Pri výrobe tohto riadu výrobca dokazoval svoju hlbokú znalosť dreva, remeselnú zručnosť a estetické cítenie.
Milan Stieranka žije a tvorí v Klenovci. Drevorezbe sa venuje od roku 1984, pričom sa zameriava najmä na výrobu bačovského riadu tradičnými postupmi. Jeho tvorba mapuje výskyt rôznych typov bačovského riadu v regiónoch Slovenska.  

Pri svojej práci spolupracuje najmä s Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) ktoré jeho prácu ocenilo priznaním osvedčenia Ľudového umeleckého výrobcu a v roku 2017 udelením čestného titulu "Majster ľudovej umeleckej výroby".  
 

Na Národnej výstave v Ružomberku 1996 bola jeho tvorba – Bačovský riad ocenená Cenou poroty, v súťaži Pastierske rezbárske umenie O Slosiarikov nožík v Pribyline 2002 získal I. miesto. Výrobky Milana Stieranku možno obdivovať v Gemersko- malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Taktiež ich prezentuje na rôznych akciách venovaných tradičným ľudovým remeslám (Dni majstrov v Bratislave, Gemersko - malohontské folklórne slávnosti v Klenovci, Nezabudnuté remeslá v Banskej Štiavnici, Slávnosti pod Poľanou v Detve, atď.)
... práca s drevom nie je mojím povolaním, je to moja záľuba a robím ju pre svoje potešenie a potešenie tých, ktorí moje výrobky dostanú. Ďalšou veľkou motiváciou pre pokračovanie v mojej záľube je skutočnosť, že si uvedomujem potrebu zachovať aj pre ďalšie generácie krásu slovenskej ľudovej tvorivosti.
Kontakt                                                                                                                                                                                        
Telefón:  0904 379 054 
E-mail:   stieranka@stieranka.sk      

Posledná aktualizácia: 10/04/2022